CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp chứng chỉ hành nghề hạ tầng kỹ thuật
Thứ ba, 23/07/2019, 00:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp chứng chỉ hành nghề hạ tầng kỹ thuật
Người gửi: Nguyễn Biên Email: chiennic@gmail.com
Địa chỉ: Quận 9 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 28/02/2013
Nội dung: Em muốn hỏi là em học chuyên nghành: cầu đường bộ và đã công tác trong lĩnh vực hạ tầng thì đến thời điểm này em làm chứng chỉ hành nghề: Xây dựng và hoàn thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật có được không ạ?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Biên, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Điểm b, khoản 2, Điều 10 – Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đã nêu rõ các lĩnh vực chuyên môn thiết kế của công trình hạ tầng kỹ thuật theo trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động. Do đó, Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn cần thể hiện đã tham gia thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật cụ thể theo quy định tại Phụ lục phần III, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng, như: “Cấp nước, Thoát nước, Xử lý rác thải, và các công trình khác” . Chính vì thế, hiện nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không xem xét về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, mà chỉ xem xét theo từng loại lĩnh vực cụ thể phù hợp với chuyên ngành được đào tạo theo quy định nêu trên
Số lượng lượt xem: 630