Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III
Thứ tư, 10/05/2023, 07:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Hoạt Động Xây Dựng
Trình tự thực hiện:
Cách thực hiện:
Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3)
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Phí, lệ phí

- Lệ phí: 300.000 đồng/chứng chỉ;

- Chi phí sát hạch: 300.000 đồng/lượt sát hạch
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư;

- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Thông báo số 96/TB-BXD ngày 12 tháng 10 năm 2021 về việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch;

- Công văn số 890/BXD-VP ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 598