CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế viễn thông
Thứ tư, 24/07/2019, 08:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế viễn thông
Người gửi: Trần Quang Nghĩa Email: quangnghia80@yahoo.com
Địa chỉ: 12/4 Nguyen thi Minh Khai Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính chào! Tôi tốt nghiệp trung cấp viễn thông năm 1998. Tốt nghiệp đại học Điển tử viễn thông 3/2009. Từ năm 2001 - đến nay (12/2012) tôi làm công tác khảo sát, tư vấn thiết kế các công trình viễn thông cho công ty tư vấn thiết kế tại TPHCM. Khảo sát > 40 công trình. Tham gia trực tiếp thiết kế >15 công trình. Vậy tôi có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế ko? Cám ơn Quý Sở.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Trần Quang Nghĩa, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Đối với chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng, cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 6, khoản 2 Điều 11 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Do đó, để được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư thiết kế lĩnh vực nào, bạn cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đó (ví dự: tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư điện tử viễn thông, bạn có thể đăng ký cấp chứng chỉ Kỹ sư hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng … theo quy định).
Số lượng lượt xem: 1063