CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 04:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Người gửi: Phạm Ngọc Hà Email: phamha2711@yahoo.com
Địa chỉ: Kiên giang Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi tốt nghiệp trường đại học Thủy lợi, chuyên ngàng Kỹ thuật tài nguyên nước ( trước đây là Quy hoạch và quản lý hệ thống công trình). Sau khi tốt nghiệp năm 2007 đến nay tôi chỉ tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng với vai trò cán bộ kỹ thuật, chỉ huy trường. Tôi đã học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát xây dựng công trình : Dân dụng, công nghiệp và lớp bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trình Dân dụng, công nghiệp. Tôi xin hỏi nếu tôi xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp có được không? Tôi xin cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Phạm Ngọc Hà, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Bạn tốt nghiệp trường đại học Thủy lợi, chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, phù hợp chuyên ngành đào tạo để trình Hội đồng tư vấn xem xét lĩnh vực Giám sát xây dựng và hoàn thiện loại công trình dân dụng, công nghiệp. Sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, bộ phận chuyên môn lĩnh vực chứng chỉ hành nghề (Sở Xây dựng) sẽ tổng hợp trình “Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ” theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 12/2009/TT-BXD để xem xét tính hợp lệ về lĩnh vực đăng ký của bạn trước khi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định. Ngoài ra, đối với chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình, bạn cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 và Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Số lượng lượt xem: 134