CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp Công trình
Thứ ba, 23/07/2019, 12:57 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp Công trình
Người gửi: Đàm Văn Khởn Email: damkhon@gmail.com
Địa chỉ: 1155/95 Thủ Đức-HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: KÍnh chào Quí Sở Cho tôi hỏi: Tôi có công trình trường học cấp III. Số tầng là 4, Diện tích sàn xây dựng là khoảng 18.000m2. kết cấu cọc BTCT, dầm sàn cột các tầng sử dụng BTCT Nếu xét theo tiêu chỉ ghi ở Phụ lục 1, bảng 1 TT10/2013 về công trình trường học thì công trình này chỉ là cấp III. Tuy nhiên nếu xét thêm tiêu chí về tầm quan trọng, qui mô, yêu cầu kỹ thuật xây dựng, tuôi thọ công trình và mức an toàn cho người và tài sản trong công trình đó (mục 2.2.1.2 QCVN 03/2012) và và công trình đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 06: 2010/BXD. Vậy xin cho hỏi công trình này cấp công trình là cấp mấy
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Đàm Văn Khởn, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: - Trường hợp công trình được phê duyệt dự án đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng trước ngày Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng có hiệu lực (ngày 09/9/2013) thì cấp công trình được xác định theo QCVN 03:2012/BXD. Theo QCVN 03:2012/BXD, cấp công trình do chủ đầu tư xác định và phải được người quyết định đầu tư phê duyệt, nhưng phải căn cứ vào tầm quan trọng, quy mô, yêu cầu kỹ thuật xây dựng, mức độ an toàn cho người và tài sản, độ bền vững, bậc chịu lửa của công trình. Mức độ đáp ứng các tiêu chí vừa kể trên của công trình (dùng để xác định cấp) phải căn cứ theo thiết kế, thi công, vật liệu sử dụng (ví dụ công trình xây dựng bằng vật liệu nhẹ không thể xác định cấp tương đương công trình sử dụng vật liệu bền vững, nếu hai công trình có quy mô tương tự nhau). - Trường hợp công trình phê duyệt dự án đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng sau ngày Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thì cấp công trình được xác định theo Bảng I.1, Phụ lục 1 Thông tư 10/2013/BXD của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong nội dung câu hỏi, Ông Đàm Văn Khởn chỉ nêu thông tin về số tầng và diện tích sàn của công trình trường học, không nêu rõ pháp lý thực hiện dự án (quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy phép xây dựng). Do đó, Sở Xây dựng không có căn cứ để xác định cấp công trình. Đề nghị Ông Đàm Văn Khởn căn cứ mốc thời gian phê duyệt dự án hoặc cấp phép xây dựng nêu trên để xác định cấp công trình xây dựng.
Số lượng lượt xem: 256