CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
Thứ tư, 24/07/2019, 09:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
Người gửi: Phạm Văn Tuyến Email: phamtuyen_tnco@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Phường Tân Chánh Hiệp- Q12 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin hỏi tôi tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình đường ô tô năm 2005.Trong thời gian từ 2005-2012 tôi có tham gia giám sát một số công trình, thẩm tra chất lượng một số công trình và nay mới học xong lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TVGS vào tháng 10/2012. Hỏi như vậy tôi co thể xin cấp "Chứng chỉ hành nghề TVGS" được không? Nếu được thì thủ tục bao gồm những giấy tờ nào? xin chân thành cám ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Phạm Văn Tuyến, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Đối với chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình, cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 11, khoản 4 Điều 6 - Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Do đó, căn cứ tại điểm c, khoản 3, Điều 11 – Thông tư 12/2009/TT-BXD và chuyên ngành được đào tạo (trung cấp chuyên ngành thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình đường ô tô) phù hợp với lĩnh vực được đề nghị xét cấp, bạn được xem xét chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV.
Số lượng lượt xem: 201