CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề
Thứ hai, 22/07/2019, 17:18 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Huỳnh Văn Tuyển Email: huynhvantuyen@yahoo.com
Địa chỉ: 4.1 Lô C, Chung Cư Bình trưng, Quận 2 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 21/05/2013
Nội dung: Cho tôi hỏi chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng và giám sát thi công xây dựng hết hạn. Giờ xin cấp lại có cần kèm bản khai kinh nghiệm công tác trong hoạt động xây dựng không? Hay thủ tục chỉ cần (1) Làm đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; (02) 02 ảnh màu; (03) Kèm chứng cũ hết hạn? Vui lòng gửi kèm trả lời vào mail: huynhvantuyen@yahoo.com. Xin cảm ơn nhiều!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Huỳnh Văn Tuyển, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 – Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề bao gồm: - Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ; - Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn); - Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề); - Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan. Bạn cần liên hệ Sở Xây dựng tỉnh thành đã ban hành chứng chỉ cũ (nơi lưu trữ hồ sơ đăng ký gốc của chứng chỉ cũ) để được gia hạn theo quy định. Bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký cấp lại và nộp tại theo quy định.
Số lượng lượt xem: 351