CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
Thứ tư, 24/07/2019, 07:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
Người gửi: Trần Bá Hiệp Email: hiep.arde80@gmail.com
Địa chỉ: 982A/3E Nguyễn Duy Trinh Q9 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư của tôi mới làm bị mưa ướt làm rách. Muốn làm lại mới thì cần giấy tờ gì?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Trần Bá Hiệp, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 – Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kiến trúc sư), điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề bao gồm: - Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ; - Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn); - Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề); - Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan. Bạn cần liên hệ Sở Xây dựng tỉnh thành đã ban hành chứng chỉ cũ (nơi lưu trữ hồ sơ gốc của chứng chỉ cũ) để được cấp lại theo quy định./.
Số lượng lượt xem: 317