title Các quy định áp dụng chung

Cập nhật các văn bản pháp luật và văn bản triển khai về công tác chuyên môn lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Thứ tư, 13/10/2021, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

STT

Tên văn bản

Nội dung (file đính kèm)

1

Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND

2

Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND

3

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND

4

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND

5

Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Quyết định số 2020/QĐ-UBND

6

Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 2422/QĐ-UBND

7

Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên đại bàn Thành phố giai đoạn 2020-2025

Quyết định số 2198/QĐ-UBND

8

Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2021

Quyết định số 2199/QĐ-UBND

9

Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 2246/QĐ-UBND

10

Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Quyết định số 2247/QĐ-UBND

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 1339
Tin mới hơn
Tin đã đưa