title Văn bản quy phạm pháp luật về thoát nước

Cập nhật các văn bản pháp luật và văn bản triển khai về công tác chuyên môn lĩnh vực thoát nước
Thứ tư, 13/10/2021, 02:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

STT

Tên văn bản

Nội dung

(file đính kèm)

1

Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết đnh s 34/2020/QĐ-UBND

2

Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Quyết đnh s 17/2021/QĐ-UBND

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 593
Tin đã đưa