CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp đổi chứng chỉ giám sát công trình xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 00:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp đổi chứng chỉ giám sát công trình xây dựng
Người gửi: Nguyễn Hiệp Email: nguyenhaohiep@hotmail.com
Địa chỉ: 722 Diên Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 19/03/2013
Nội dung: Trước đây, tôi được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình, do: Sở xây dựng thành phố Hải phòng cấp. Hiện nay, tôi đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh, và chứng chỉ cũ đã sắp hết hạn. Như vậy tôi cần thực hiện thủ tục xin cấp mới hay xin cấp đổi chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng TP. HCM? Xin cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Hiệp, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 – Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề bao gồm: - Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ; - Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn); - Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề); - Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan. Bạn cần liên hệ Sở Xây dựng tỉnh thành đã ban hành chứng chỉ cũ (nơi lưu trữ hồ sơ gốc của chứng chỉ cũ) để được gia hạn theo quy định. Khoản 3, Điều 7 - Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, quy định “Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận”. Do đó, trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu Hội nghề nghiệp xác nhận để hoàn chỉnh thủ tục đúng quy định.
Số lượng lượt xem: 323