CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

cấp phép XD
Thứ ba, 23/07/2019, 12:36 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: cấp phép XD
Người gửi: Trần Túc Email: trantuc2010@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Nhà tạm xây dựng năm 2000 trên đất có nguồn gốc san lấp đất biền,rạch nằm ngoài hành lang bảo vệ rạch.Năm 2003 được phân lô, đặt số thửa, là đất thổ cư, phù hợp với quy hoạch (tờ bản đồ số 38, phường Phú Thuận, quận 7). Xin cấp chủ quyền nhiều năm nay. Tháng 8/2010 đến nay chưa được, UBND quận 7, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 7 hẹn chờ xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường. Hỏi:Tôi muốn xin phép xây dựng nhà kiên cố có được cấp phép không? Xin cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Trần Túc. Phòng Cấp phép xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Việc xin cấp giấy phép xây dựng phải đảm bảo hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. Về thủ tục xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Đề nghị ông (bà) liên hệ Phòng Quản lý đô thị quận 7 để được hướng dẫn cụ thể. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, đề nghị ông liên hệ UBND quận 7, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 7, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.
Số lượng lượt xem: 390