CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

cap phep xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 15:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: cap phep xây dựng
Người gửi: pham van toan Email: toanvph@yahoo.com
Địa chỉ: 38 Nguyễn Văn Đừng p6, q 5 , tp hcm Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Đề nghị Sở xem xét hướng dẫn giúp thủ tục cấp phép xây dựng đối với trường hợp sau: Tôi có dự án xây dựng một trường học, có quy mô nhóm B, thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP. Xin hỏi: - Việc lập thẩm định phê duyệt dự án, trong đó có thẩm định phê duyệt thiết kế cơ sở phải thực hiện trước khi nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng hay sau khi được cấp phép xây dựng.Trường hợp phải thực hiện trước khi xin phép xây dựng thì ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại điều 5 - Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND thì phải nộp thêm giấy tờ nào khác không - Khi nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng thì hồ sơ xin cấp phép xây dựng có gồm: giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận đã đăng ký cam kết bảo vệ môi trường không
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Phạm Văn Toàn. Phòng Cấp phép xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: - Do nội dung câu hỏi không rõ, dự án nêu trên sử dụng vốn ngân sách hay sử dụng vốn khác. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình theo Điều 12 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Trường hợp, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng theo điểm b khoản 1 điều 19 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. - Thành phần hồ sơ thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. - Ngoài thành phần hồ sơ xin cấp phép xây dựng theo Điều 5 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố, bổ sung thêm các pháp lý liên quan đến dự án công trình.
Số lượng lượt xem: 165