CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp phép xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 05:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp phép xây dựng
Người gửi: Lê Minh Chánh Email: chanhleminh8@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 90/117 P.2, Q. Tân Bình Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi có xin phép xây dựng 50m2 ở Thủ Đức 22/10 nhưng nhân viên ở quận không giải quyết nói là chờ nghị định 64. Vậy nghị định 64 khi nào hướng dẫn thực hiện trong khi tôi rất cần chổ ở, vậy tôi phải làm cách nào để xây dựng tạm nhà để ở?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông (Bà) Lê Minh Chánh, Qua câu hỏi của Ông (Bà), Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/1012. Về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ. Do đó, đề nghị Ông (bà) liên hệ UBND Quận Thủ Đức (trực tiếp thông qua Phòng Quản lý đô thị quận) để được hướng dẫn, giải quyết việc đề nghị cấp giấy phép tạm công trình nhà ở theo đúng thẩm quyền..
Số lượng lượt xem: 255