CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp phép xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 08:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp phép xây dựng
Người gửi: Phạm Anh Thư Email: phamanhthu1986@gmail.com
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Vân, Quận 3 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi: Sở Xây dựng Hiện tôi đang thẩm định hồ sơ pháp lý của dự án phát triển nhà ở. Tôi thấy một số dự án có giấy phép xây dựng một số không có. Vây cho tôi hỏi dự án nào phải có giấy phép xây dựng?dự án nào không cần? và thẩm quyền cấp phép được quy định ra sao? Và cho tôi hỏi quyết phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (theo quy định tại 1 đìêu 18 TT16/2010/BXD) có khác nới quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 hay không? và thẩm quyền ban hành quyết định thuộc cơ quan nào? Trân trọng.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bà Phạm Anh Thư, Vấn đề Bà hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau: + Hiện nay, Dự án phát triển nhà ở được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết & hướng dẫn thi hành Luật nhà ở. Theo đó, các dự án này phải được thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, ý kiến thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Các thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định, thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ và lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp giấy phép xây dựng Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 là 1 và do Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt.
Số lượng lượt xem: 210