CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cap phep xay dung nha o thuoc cong teinh du an
Thứ ba, 23/07/2019, 12:27 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cap phep xay dung nha o thuoc cong teinh du an
Người gửi: Tran Minh Hai Email: haitran@petrosetco.com.vn
Địa chỉ: 62/273/3 Ly Chinh Thang, P8, Q3 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kinh gui ban quan ly chuyen nganh Nam 2010, toi co mua mot lo dat 5*20 thuoc Du an khu dan cu Binh Hoa, P13 q. Binh Thanh do Cty Dia oc lam chu dau tu. Nhung sau nay, toi co hoi ve van de cap phep xay dung, thi Cty Dia oc 10 tra loi da trao lai cho Phong Quan Ly Do Thi Q. Binh Thanh. Roi khi lam giay to xin GPXDo Quan, thi Phong Quan Ly Do Thi tra loi, do lo dat cua toi la dang" cong trinh thuoc du an va cong trinh khac do Uy ban nhan dan cap tinh uy quyen" cho So Xay dung cap phep theo thong tu 10/2012/TT-BXD ngay 20/12/2012 huong dan chi tiet mot so noi dung cua Nghi dinh 64/2012/ND-CP va phai cho huong dan them. Nhu vay, xin duoc hoi thu tuc hanh chinh cap GPXD tren lo dat cua toi ra sao, xin huong dan de nguoi dan nhu chung toi duoc biet va lam cho dung.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Trần Minh Hải, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Do câu hỏi của ông không rõ. Về việc cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở trong các dự án đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng thì công trình, nhà ở thuộc dự án sẽ do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận/huyện, theo đó: a) Trường hợp, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do Ủy ban nhân dân quận/huyện giải quyết cấp giấy phép xây dựng. b) Trường hợp, nhà ở thuộc dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho Chủ đầu tư để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án thì chủ đầu tư và các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở để Ủy ban nhân dân quận/ huyện giải quyết việc cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định. c) Đối với nhà ở thuộc dự án đầu tư phát triển nhà ở, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư dự án (trừ dự án phát triển nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).
Số lượng lượt xem: 172