CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp phép xây dựng nhà trong dự án đã được phê duyệt QH tỷ lệ 1/500
Thứ ba, 23/07/2019, 07:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp phép xây dựng nhà trong dự án đã được phê duyệt QH tỷ lệ 1/500
Người gửi: Trần Vĩnh Phú Email: vinhphu76@gmail.com
Địa chỉ: 28/17 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q. Phú Nhuận Tp.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Theo quy định pháp luật về xây dựng : khi xây dựng nhà trong dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt QH tỷ lệ 1/500 thì được miễn giấy phép xây dựng ( mục b, khoản 1, Điều 62 Luật xây dựng 2003). Tuy nhiên, Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 có hiệu lực ngày 20/10/2012 thì trường hợp này phải xin phép xây dựng. Vậy nay tôi muốn xây dựng nhà trong dự án thì có phải xin phép xây dựng không? Bộ Xây dựng, UBND thành phố hay Sở Xây dựng đã có văn bản nào hướng dẫn về việc này chưa?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông/bà Trần Vĩnh Phú, vấn đề ông hỏi, Phòng Cấp phép Xây dựng trả lời như sau: Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng không quy định trường hợp được miễn giấy phép xây dựng đối với khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, ông phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.
Số lượng lượt xem: 328