CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cap phep XD KDC Binh Hoa?
Thứ ba, 23/07/2019, 12:27 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cap phep XD KDC Binh Hoa?
Người gửi: Tran Minh Hai Email: haitran@petrosetco.com.vn
Địa chỉ: 111 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kinh gui Phong CPXD- So XD tp. Ho Chi Minh Lo dat cua toi thuoc du an KDC Binh Hoa cua Cty Co Phan 10, hien nay da trao ve cho Quan Binh Thanh. Nhung theo TT 10/2012/ TT-BXD thi "cong trinh thuoc du an va cac cong trinh khac do UBND cap tinh uy quyen", nhu vay toi phai xin GPXD o dau?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Trần Minh Hải, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Do câu hỏi của ông không rõ. Về việc cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở trong các dự án đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng thì công trình, nhà ở thuộc dự án sẽ do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận/huyện, theo đó: a) Trường hợp, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do Ủy ban nhân dân quận/huyện giải quyết cấp giấy phép xây dựng. b) Trường hợp, nhà ở thuộc dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho Chủ đầu tư để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án thì chủ đầu tư và các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở để Ủy ban nhân dân quận/ huyện giải quyết việc cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định. c) Đối với nhà ở thuộc dự án đầu tư phát triển nhà ở, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư dự án (trừ dự án phát triển nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).
Số lượng lượt xem: 190