CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp số nhà
Thứ ba, 23/07/2019, 10:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp số nhà
Người gửi: Hà Minh Hồ Email: hha123@nhavui.com.vn
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Ông Phó Giám đốc Sở trả lời trên báo chí rằng, chứng nhận số nhà không có giá trị công nhận quyền sở hữu nhà nhưng tại sao theo quy định mới thì có đưa ra những trường hợp trong khu vực cấm thì không được cấp số nhà. Cho tôi hỏi, khu vực cấm được hiểu như thế nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Hà Minh Hồ. Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo khoản 3 Điều 2 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng không phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì không thuộc đối tượng được đánh số và gắn biển số nhà. Khu vực cấm xây dựng phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố. Theo Điều 10 Luật Xây dựng năm 2003 quy định một số khu vực sau đây bị cấm xây dựng: - Lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; - Khu vực có nguy cơ lở đất, lũ quét. - Cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng, lối đi và các sân bãi khác đá có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố.
Số lượng lượt xem: 218