CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp số nhà
Thứ ba, 23/07/2019, 10:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp số nhà
Người gửi: Nguyễn Phụng Quốc Hoàng Email: vnit@gmail.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi sống ở huyện Hóc Môn, tôi muốn hỏi quy trình cấp số nhà mới theo Quyết định 22 của UBND Thành phố là bao nhiêu ngày, và có phải thay đổi số nhà hàng loạt không? Vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân của chúng tôi, và ảnh hưởng đến bằng cấp, giấy tờ nhà đất...
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Nguyễn Phụng Quốc Hoàng. Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo quy định tại Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND TP về ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì việc cấp số nhà thuộc thẩm quyền của UBND quận -huyện nơi căn nhà tọa lạc và coi đây là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà đất trên địa bàn và phục vụ các nhu cầu hợp lý, chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện cho người dân thực hiện các giao dịch có liên quan đến nhà đất. Đối với nhà ở, công trình thuộc diện được cấp số (không nằm trong đối tượng không được đánh số và gắn biển số nhà theo quy định tại khoản 3 điều 2 Quyết định 22), UBND quận - huyện sẽ cấp chứng nhận số nhà. Việc cấp chứng nhận số nhà không phải là một thủ tục hành chính mà được triển khai theo 2 phương thức: đánh số và gắn biển số nhà theo Kế hoạch hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Do không phải là thủ tục hành chính nên khi nhận được yêu cầu của tổ chức, cá nhân, UBND quận - huyện sẽ xem xét giải quyết ngay. Tại Quyết định 22 không quy định thời hạn giải quyết do xem việc đánh số và cấp biển số nhà không phải là một loại thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ Chủ trương của UBND TP là tiếp tục kế thừa thành quả cấp số nhà của những giai đoạn trước đây, không đổi số nhà hàng loạt vì sẽ gây xáo trộn đến đời sống của nhân dân. Chỉ xem xét điều chỉnh số nhà tại những khu vực mà số nhà chưa đảm bảo trật tự, ổng định, hợp lý và cấp số cho những căn nhà, công trình chưa có số nhà.
Số lượng lượt xem: 312