title Quản lý nhà và công sở

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 thông báo về Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa số 109/GP-7 ngày 23/02/1989 bị mất
Thứ ba, 31/03/2020, 09:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/3/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 có Công văn số 755/VPĐK-CNQ5 về việc thông báo về Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa số 109/GP-7 ngày 23/02/1989 bị mất.

Qua đó thông tin như sau:

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 tiếp nhận hồ sơ của ông, bà Triệu Thanh Lâm – Quách Diễm Phụng đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liển với đất đối với căn nhà số 35 đường Gò Công, Phường 13, Quận 5 (bị mất Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa số 109/GP-7 ngày 23/02/1989 do Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp) đối với 1/6 căn nhà số 35 đường Gò Công, Phường 13, Quận 5.

Qua kiểm tra hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 được biết:

Ngày 23/02/1989, Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa số 109/GP-UB cho phép bà Nguyễn thị Diệp bán đứt 1/6 quyền sở hữu căn nhà số 35 đường Gò Công, Phường 13, Quận 5 cho ông Triệu Nhân (Xí nghiệp Hợp doanh Quang Vinh) để sản xuất, không được dùng làm nhà ở.

Ngày 06/3/2020, bà Quách Diễm Phụng có Đơn cớ mất bản chính Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa số 109/GP-7 ngày 23/02/1989 do Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp đối với 1/6 căn nhà số 35 đường Gò Công, Phường 13, Quận 5. Công an Phường 13 xác nhận có đến trình báo ngày 06/3/2020.

Nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 thông báo đến Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Trung tâm Thông tin và Tư vấn Công chứng và Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 5 biết để phối hợp, quản lý Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa bị mất nêu trên, trong thời gian Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 5 xem xét hủy Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa số 109/GP-7 ngày 23/02/1989 do Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp.

Đề nghị Trung tâm Thông tin và Tư vấn Công chứng hỗ trợ kiểm tra thông tin giao dịch trên hệ thống thông tin công chứng và cho biết: Đến nay 1/6 căn nhà số 35 đường Gò Công, Phường 13, Quận 5 do ông Triệu Nhân là chủ sở hữu, sử dụng có thực hiện giao dịch (chuyển nhượng, tặng cho…) không. Trường hợp nếu có giao dịch thì cho biết vào thời điểm nào.

Xem toàn văn Công văn 755/VPĐK-CNQ5 tại đây.

 

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 2526
Tin mới hơn
Tin đã đưa