CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chỉ số giá xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 03:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chỉ số giá xây dựng
Người gửi: Hồ Tri Email: hotri@gmail.com
Địa chỉ: Công ty CP XDCTGT620 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Hiện nay đã sắp hết Quý IV năm 2012, nhưng Sở xây dựng Tp.HCM vẫn chưa có văn bản công bố chỉ số giá xây dựng?Vậy xin hỏi phòng Quản lý Kinh tế xây dựng, để lập chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán của các công trình trên địa bàn Thành phố thì dựa vào cơ sở nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Hồ Tri, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện kế hoạch thu thập, tính toán và xác định Chỉ số giá xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 và theo công văn số 2034/UBND-ĐTMT ngày 07/05/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng. Sau khi hoàn tất các trình tự thủ tục theo quy định, Sở Xây dựng sẽ thực hiện việc công bố và đăng tải trên trang thông tin của Sở: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/. Đề nghị bạn thường xuyên cập nhật cang thông tin website của Sở Xây dựng. Việc lập chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán của các công trình trên địa bàn thành phố, bạn cần căn cứ theo Tiết 3.7 - Khoản 3 - Điều 4 - Mục 1 - Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Số lượng lượt xem: 245