CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chỉ số giá xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 05:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chỉ số giá xây dựng
Người gửi: Huynh Thi Anh Thu Email: hokhai555@yahoo.com
Địa chỉ: 84/6 Tan son Nhì, quận tan phu Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Ngày 26/9/2011 Bộ xây dựng có công văn 172/BXD-KTXD về triển khai xác định và công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BXD.Tôi xin Sở xây dựng hướng dẫn để được biết thông tin về chỉ số giá xây dựng quý 4 năn 2011, và quý 1, quý 2 năm 2012. Trân trọng
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Huỳnh Thị Anh Thư, Vấn đề bạn hỏi, Phòng Quản lý kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện kế hoạch thu thập, tính toán và xác định Chỉ số giá xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 và theo công văn số 2034/UBND-ĐTMT ngày 07/05/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 của Bộ Xây dựng. Sau khi hoàn tất các trình tự thủ tục theo quy định, Sở Xây dựng sẽ thực hiện việc công bố và đăng tải trên trang thông tin của Sở (http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/). Đề nghị bạn thường xuyên cập nhật trang thông tin Website của Sở Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 154