CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chỉ số giá xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 08:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chỉ số giá xây dựng
Người gửi: nguyễn thị thu hiền Email: seaandsun_th4@yahoo.com
Địa chỉ: seaandsun_th4@yahoo.com Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: cho tôi hỏi chỉ số giá xây dựng quý 4/2011 của sở ban hành là văn bản nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Thị Thu Hiền, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện kế hoạch thu thập, tính toán và xác định chỉ số giá xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 và theo công văn số 2034/UBND-ĐTMT ngày 07/05/2012 của UBND thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 của Bộ Xây dựng. Sau khi hoàn tất các trình tự thủ tục theo quy định, Sở Xây dựng sẽ thực hiện việc công bố và đăng tải trên trang thông tin của Sở (http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/). Đề nghị bạn thường xuyên cập nhật trang thông tin website của Sở Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 163