CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chỉ số giá xây dựng 2011 và 2012
Thứ ba, 23/07/2019, 23:29 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chỉ số giá xây dựng 2011 và 2012
Người gửi: Huỳnh Phúc Duy Email: huynhphucduy@gmail.com
Địa chỉ: Q6 Tp. HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sở Xây dựng, Tôi xin phép có câu hỏi như sau: 1. Chỉ số giá xây dựng Q4/2011 công bố bởi quý Sở có thời điểm gốc là 2006 và cách tính dựa trên hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Như vậy chỉ số Q4 công bố bời Sở và chỉ số Q3/2011 công bố bởi Bộ (cho khu vực Tp. HCM) là liên tục nhau? Kính mong quý Sở xác nhận. 2. Chỉ số giá xây dựng năm 2012, loại công trình "Cầu cống bê tông xi măng" đã không còn mà tách ra thành "Công trình cầu" và "Công trình cống". Tôi xin hỏi quý để tính chỉ số cho loại công trình "Cầu cống bê tông xi măng" tại thời điểm hiện tại thì tính như thế nào? 3. Quý Sở có thể cung cấp chỉ số giá Vật liệu, Nhân công, Máy thi công năm 2012 cho loại công trình "Cầu cống bê tông xi măng"? Chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Huỳnh Phúc Duy, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: 1. Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý 4 năm 2011 do Sở Xây dựng công bố được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu tham khảo tỉ trọng trong tập chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, các chi phí vật liệu xây dựng tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý 3 năm 2011 do Bộ Xây dựng công bố đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thểu theo quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng tại các tháng của Quý 3 năm 2011 tương ứng. 2. Về cách tính chỉ số gia xây dựng cho loại công trình cầu cống bê tông xi măng. Đề nghị bạn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng. 3. Về chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công năm 2012 trên địa bàn TP. Hồ CHí Minh, đề nghị bạn tham khảo Quyết định số 1278/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 06/8/2013 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, Quý I, II, III, IV và năm 2012 (đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng).
Số lượng lượt xem: 979