title Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 3); Quý I năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 757/QĐ-SXD-KTXD ngày 07/6/2016)
Thứ hai, 25/03/2019, 07:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07/6/2016, Sở Xây dựng có Quyết định số 757/QĐ-SXD-KTXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng 01 đến tháng 3); Quý I năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file:

- Quyết định số 757/QĐ-SXD-KTXD;

- Thuyết minh Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng 01 đến tháng 3); Quý I năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1215
Tin mới hơn
Tin đã đưa