CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chỉ số giá xây dựng TpHCM 2012
Thứ ba, 23/07/2019, 04:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chỉ số giá xây dựng TpHCM 2012
Người gửi: Huyền Trang Email: tranghuyenthinguyen@gmail.com
Địa chỉ: Trần Não, Quận 2, TpHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 30/10/2012
Nội dung: Theo thông tư 02 /2011/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng có nói rõ Giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện việc công bố các chỉ số giá xây dựng trên địa bàn từ tháng 10/2011. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy văn bản nào công bố chỉ số giá xây dựng của TPHCM từ tháng 10/2011 trở lại đây. Vui lòng hướng dẫn về nơi cung cấp văn bản này. Xin cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Huyền Trang, Vấn đề Bạn hỏi, Phòng Quản lý Kinh tế Xây dựng - Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện kế hoạch thu thập, tính toán và xác định Chỉ số giá xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 và theo công văn số 2034/UBND-ĐTMT ngày 07/05/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 của Bộ Xây dựng. Sau khi hoàn tất các trình tự thủ tục theo quy định, Sở Xây dựng sẽ thực hiện việc công bố và đăng tải trên trang thông tin của Sở (http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/). Đề nghị bạn thường xuyên cập nhật trang thông tin Website của Sở Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 1259