CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chinh sua ban ve thiet ke co so
Thứ tư, 24/07/2019, 08:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chinh sua ban ve thiet ke co so
Người gửi: Tran Thu Thuy Email: otxanh13@yahoo.com
Địa chỉ: 259/6A No Trang Long Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Bản vẽ thiết kế cơ sở dự án chung cư vốn tư nhân đã được Bộ Xây dựng góp ý kiến, nay chúng tôi có thay đổi một số chi tiết của bản vẽ thiết kế cơ sở (thay đổi diện tích tầng hầm, thay đổi số tầng bố trí căn hộ) những việc thay đổi này vẫn theo TCXD 323 thì có được hay không. Theo quy định tại Nghị định 71 thì Chủ đầu tư tự phê duyệt dự án và tự chịu trách nhiệm. Do đó, Chủ đầu tư có phải nộp lại bộ bản vẽ mới để xin ý kiến hay không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bà Trần Thu Thủy, Qua câu hỏi của Bà, Sở Xây dựng trả lời như sau: - Theo nội dung câu hỏi, căn cứ Nghị Định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: “Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án. Đối với các dự án khác, việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định khi thấy cần thiết.”
Số lượng lượt xem: 229