CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chủ nhiệm/ chủ trì thiết kế, thẩm định thiết kế
Thứ ba, 23/07/2019, 17:08 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chủ nhiệm/ chủ trì thiết kế, thẩm định thiết kế
Người gửi: Đặng Ngọc Bình Email: binh.dangngoc@novaland.com.vn
Địa chỉ: 633/3 Điện Biên Phủ, P1, Q3, TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Dear SXD, Tôi có 2 vấn đề nhờ BXD giải đáp: 1/ Chủ nhiệm thiết kế - Theo TT 10/2013/TT-BXD, điều 15 có quy định là Chủ nhiệm Thiết kế phải tham gia trong nghiệm thu thiết kế - Điều 14 có quy định là Khung tên bản vẽ phải có chữ ký của Chủ nhiệm thiết kế Theo tôi được biết là Chủ nhiệm thiết kế là người chịu trách nhiệm về đồ án thiết kế bao gồm cả 3 bộ môn Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện. Còn Chủ trì thiết kế là người chịu trách nhiệm về 1 bộ môn Kiến trúc/ Kết cấu/ Cơ điện. Nếu CĐT ký hợp đồng riêng lẻ với 3 tư vấn TK riêng biệt để thiết kế Kiến trúc/ Kết cấu/ Cơ điện (mỗi tư vấn đảm trách 1 bộ môn) thì sẽ không có Chủ nhiệm Thiết kế. Vậy xin hỏi: - Khi nghiệm thu thay chủ nhiệm TK bằng Chủ trì TK có được không? - Trên hồ sơ TK của từng bộ môn sẽ không có tên của Chủ nhiệm TK có được không? 2/ Thẩm tra thiết kế Theo ND 15/2013/ND-CP & TT 13/2013/TT-BXD quy định CĐT phải trình Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để thẩm tra thiết kế (sau Thiết kế cơ sở). Vậy xin hỏi thẩm tra thiết kế này chỉ cho phần hồ sơ thiết kế Kết cấu thôi hay là cho cả toàn bộ Kiến trúc, Kết cấu & Cơ điện. Xin cám ơn Đặng Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Đặng Ngọc Bình, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: 1. Căn cứ khoản 3, Điều 14 - Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng có nội dung: “Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người dại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, trừ trường hợp nhà thầu thiết kế là cá nhân hành nghề độc lập”. Do đó đối với trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng riêng lẻ với 3 đơn vị tư vấn thiet kế riêng biệt (kiến trúc, kết cấu, cơ điện). Khi thực hiện việc nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Điều 14 - Thông tư 10/2013/TT-BXD thì 3 đơn vị tư vấn thiết kế sẽ thực hiện nghiệm thu theo từng nội dung do đơn vị mình thực hiện. 2. Căn cứ mục b, khoản 4, Điều 21 - Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng có thể hiện nội dung thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước vệ xây dựng là: “Sự phù hợp của thiết kế với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chuyến áp dụng cho công trình”. Do đó, hồ sơ đề nghị thẩm tra thiết kế sẽ bao gồm tất cả các hồ sơ liên quan đến thiết kế của công trình ngay sau bước thiết kế cơ sở (thiết kế kỹ thuật đối với công trình thiết kế 3 bước, thiết kế thi công đối với công trình thiết kế 2 bước). Ngoài ra, ông có thể tham khảo quy định tại khoản 1, 2 - Nghị định 15/2013/NĐ-CP để biết cụ thể việc thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.
Số lượng lượt xem: 10260