title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Cấp phép xây dựng
Thứ tư, 05/08/2015, 06:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Cấp phép xây dựng có các chức năng - nhiệm vụ sau:

 1. Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp với các phòng, ban có liên quan kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp;

2. Có ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng (trừ các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn ODA và dự án nhà ở) bao gồm cụ thể các dự án:

a) Dự án của doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

b) Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện công tác cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng và xem xét thiết kế cơ sở các công trình xây dựng theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các Ban Quản lý (khu Nam, khu Đô thị mới Thủ Thiêm, khu Chế xuất-công nghiệp thành phố, khu Công nghệ kỹ thuật cao, khu Đô thị Tây Bắc);

4. Dự thảo các văn bản để Giám đốc Sở ban hành hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác cấp Giấy phép xây dựng và xem xét thiết kế cơ sở ; phối hợp với các phòng, ban của Sở dự thảo các văn bản để Giám đốc Sở ban hành hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về các lĩnh vực quản lý xây dựng khác có liên quan.

5. Hướng dẫn chủ đầu tư trong việc thiết kế theo quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác có liên quan. Trả lời trên website của Sở Xây dựng các thắc mắc của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng, xem xét thiết kế cơ sở.

6. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở phân công.

QT

Số lượng lượt xem: 4715
Tin mới hơn
Tin đã đưa