title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Thứ tư, 05/08/2015, 06:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về các công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở, hướng dẫn, đôn đốc và tham gia triển khai tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố theo Luật Nhà ở, gồm các dự án phát triển nhà ở (khu đô thị, khu nhà ở, nhà ở độc lập) các loại nhà ở như thương mại, nhà ở xã hội gồm: ( nhà ở thu nhập thấp, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên, nhà ở cho người nghèo, nhà ở công vụ, nhà ở cho các đối tượng giáo viên, vận động viên, quân nhân, công an…) nhà ở riêng lẻ tự xây dựng; cải tạo, xây mới chung cư cũ, hư hỏng.

Nhiệm vụ:

1. Về phát triển nhà ở:

a) Tham mưu, đề xuất để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố chiến lược và chính sách phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, các đề án phát triển nhà ở, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách huy động vốn đầu tư xây dựng nhà ở trong xã hội nhằm tạo nguồn nhà ở cho thành phố. Trong đó gồm các loại nhà theo Luật Nhà ở phục vụ cho nhiều đối tượng người dân có nhu cầu khác nhau như nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội ( nhà ở thu nhập thấp, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên, nhà ở cho người nghèo ) nhà ở riêng lẻ tự xây dựng; cải tạo, xây mới chung cư cũ, hư hỏng; trên địa bàn thành phố;

b) Quản lý các chương trình phát triển nhà ở theo định hướng chung và theo quy hoạch; quản lý về thiết kế công trình theo quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; phối hợp các Phòng Quản lý nhà và Công sở, Phòng Quản lý kinh tế xây dựng, các Ban Thường trực về nhà ở,... để quản lý nhà nước đối với các chương trình phát triển nhà ở sử dụng vốn ngân sách hoặc được nhà nước hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách như giá cả và đối tượng sử dụng cùng việc áp dụng khoa học công nghệ xây dựng tiên tiến.

c) Lập kế hoạch triển khai các chương trình trọng điểm về đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố hàng năm, 5 năm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể như: nhà ở công vụ, nhà ở xã hội ( nhà ở thu nhập thấp, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên, nhà ở cho người nghèo ) và cải tạo - xây dựng mới chung cư cũ - hư hỏng; hướng dẫn, tham gia tổ chức triển khai, quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

d) Lập cơ sở dữ liệu để tổng hợp, thống kê số lượng dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; số lượng, loại nhà ở được xây dựng trong từng dự án; số lượng, loại và đối tượng được phân chia nhà ở theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 16/2010/TT-BXD; báo cáo cơ quan cấp trên theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhà ở trên địa bàn thành phố;

đ) Kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại và khu đô thị mới trên địa bàn thành phố có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên thực hiện nghĩa vụ dành 20% diện tích đất ở của dự án (đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) để chính quyền địa phương phát triển nhà ở xã hội;

e) Phối hợp với Văn phòng Sở công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng về các nội dung: Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, các dự án phát triển nhà ở đang triển khai thực hiện, các trường hợp chuyển nhượng dự án, thay đổi chủ đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn;

g) Phối hợp với UBND quận huyện lập danh mục các dự án nhà ở thương mại kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử (Website) của Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở Xây dựng các nội dung dự án theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 71/2010/NĐ-CP để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại;

h) Kết hợp với Phòng Thẩm định dự án nắm bắt thông tin đầu tư xây dựng vào lĩnh vực nhà ở và tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc Sở và Ủy ban nhân dân thành phố khi có yêu cầu.

i) Thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ các chương trình phát triển nhà ở tại quận, huyện, các Ban quản lý khu đô thị mới theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

k) Báo cáo định kỳ và tổng kết về công tác phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố hằng năm, 5 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng.

l) Hướng dẫn về chức năng quản lý nhà nước đối với các chương trình nhà ở tại các quận, huyện; các khu chế xuất, khu công nghiệp và các Ban quản lý khu đô thị mới.

2. Về quản lý và phát triển thị trường bất động sản:

a) Hướng dẫn các quy định về : bất động sản được đưa vào kinh doanh; điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng; hoạt động chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

b) Tổ chức thẩm định hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền.

c) Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện việc cấp và quản lý chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản.

d) Phối hợp cùng Thanh tra Sở kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

3. Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ :

 a) Tham gia và phối hợp với các cơ quan quản lý hành chính có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc thẩm định đối với các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở theo sự phân công của Giám đốc Sở.

b) Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan trong việc tham gia nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới về lĩnh vực nhà ở; cùng với các đơn vị và cá nhân của Sở thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến chương trình nhà ở và bất động sản của thành phố.

4. Công tác quan hệ, đối ngoại:

Thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Sở về công tác quan hệ đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

5. Nhiệm vụ khác:

a) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Xây dựng.

b) Tham gia các Hội đồng, Tổ chuyên viên của thành phố và của Sở Xây dựng theo chức trách của Phòng Phát triển nhà.

6. Phối hợp với Phòng Tổ chức – Cán bộ trong công tác chấm điểm thi đua khen thưởng đối với quận, huyện liên quan đến lĩnh vực phát triển nhà.

QT

Số lượng lượt xem: 5591
Tin mới hơn
Tin đã đưa