title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển đô thị
Thứ tư, 05/08/2015, 06:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Phát triển đô thị có các chức năng sau:

Tham mưu cho Giám đốc Sở đối với công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm : Nghiên cứu các cơ chế chính sách phát triển đô thị, các khu đô thị mới của thành phố; Tổ chức xây dựng chương trình, lập kế hoạch phát triển đô thị; Hướng dẫn về việc phân loại đô thị; Theo dõi, thúc đẩy, báo cáo tình hình phát triển các khu đô thị mới, các dự án phát triển đô thị mới ; Tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố theo quy định.

Nhiệm vụ

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng các quy định liên quan đến công tác phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng, các cơ chế chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để áp dụng trên địa bàn thành phố.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị của thành phố trong lĩnh vực xây dựng:

a) Tổ chức thu thập và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, tổng hợp, đánh giá tình hình phát triển đô thị trên địa bàn thành phố trình Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng theo định kỳ.

b) Tổ chức nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị của thành phố trong lĩnh vực xây dựng; Lập kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho Giám đốc Sở Xây dựng.

c) Theo sự phân công của Giám đốc Sở, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, tham gia nghiên cứu, triển khai các chương trình, dự án bảo tồn và chỉnh trang đô thị cổ.

d) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện về công tác khảo sát, điều tra thực trạng xây dựng đô thị, lập chương trình phát triển đô thị hoặc kế hoạch phát triển đô thị của quận, huyện trong lĩnh vực xây dựng, lập đề án phân loại đô thị cho các điểm dân cư được phát triển thành đô thị; Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị trên địa bàn thành phố hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định và thẩm định trình cấp thẩm quyền quyết định công nhận.

3. Theo dõi, phối hợp tham gia với các Sở, ban ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật của thành phố về các lĩnh vực : giao thông công cộng, đường sắt nội đô, môi trường, thoát nước, chất thải rắn ...

4. Theo dõi, kiểm tra thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị mới trên địa bàn thành phố theo quy định.

5. Tham gia các chương trình, đề án, dự án liên quan đến phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng của thành phố : Chương trình “Ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu”; Các đề án phát triển cơ sở hạ tầng (hạ tầng kỹ thuật + hạ tầng xã hội); Chuyên đề quy hoạch phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng.

6. Tham gia các công tác liên quan đến Hiệp hội đô thị Việt Nam, hoạt động của Cụm Đô thị miền Đông Nam bộ; Tổ chức đăng ký, kiểm tra đề xuất các công trình tiêu biểu theo chủ đề hàng năm của Hiệp Hội, trình Ủy ban nhân dân thành phố hoặc cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

7. Phối hợp với các Hội, Hiệp Hội, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức các khóa tập huấn liên quan đến công tác phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

8. Tổ chức các cuộc họp giao ban với phòlg quản lý đô thị quận, huyện t(eo các chuyên đề liên quan đến bông tác phát triển đô thị trong lĨnh vực xây dựng; Phối hợp Phòng Tổ chức – Cán bộ trong công tác chấm điểm thi đta khen thưởng, Đối với quận, htiện liên quan đến lĩnh vực phát triển xây dựng đô thị.

9. Giúp Phó Giám đốc Sở phụ trách khối tham gia các hoạt động của Hội đồng Kiến trúc, Ban Chỉ đạo Quy hoạch đô thị thành phố, Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu thành phố, Ban Chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

QT

Số lượng lượt xem: 4437
Tin mới hơn
Tin đã đưa