title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Chủ nhật, 02/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng có các chức năng - nhiệm vụ sau:

1. Công tác soạn thảo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật:

A) Hướng dẫn, triển khai, kiểm tra đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách, các quy chuẩn về lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo tính thống nhất, hiệu lực trong phạm vi toàn Thành phố;

B) Soạn thảo các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn Thành phố để Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành;

C) Soạn thảo các văn bản để Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

 2. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng:

A) Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã trong các khâu: khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giám định chất lượng công trình theo quy định của pháp luật;

B) Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng về nghiệp vụ giải quyết sự cố đối với các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả giải quyết sự cố của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn;

C) Theo dõi, tổng hợp, lập báo cáo trình Giám đốc Sở Xây dựng để báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Xây dựng về việc tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn Thành phố, về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư trên địa bàn;

D) Tham gia tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

Đ) Tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng trong việc tham gia Hội đồng nghiệm thu nhà nước;

E) Kiểm tra thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND.

3. Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác quản lý chất lượng chung cư, nhà cao tầng theo nhiệm vụ tại Điểm 3 phần IV Kế hoạch số 9627/KH-SXD-QLCLXD ngày 15/8/2018 của Sở Xây dựng.

4. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng của Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị theo đúng Kế hoạch số 3803/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Công tác phòng, chống lụt bão:

A) Tham gia công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố theo phân công của Giám đốc Sở và thực hiện các yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão Thành phố.

B) Xây dựng kế hoạch hàng năm của Sở về công tác phòng, chống lụt bão; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống lụt, bão.

C) Theo dõi tình hình thực hiện phòng, chống lụt, bão tại các quận, huyện được phân công phụ trách.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

QT

Số lượng lượt xem: 5029
Tin mới hơn
Tin đã đưa