title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý nhà và công sở
Chủ nhật, 12/05/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ CÔNG SỞ NĂM 2019

1. Công tác quản lý nhà chung cư

1.1. Tham mưu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn Thành phố năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

1.2. Tham mưu xử lý các vấn đề mâu thuẫn, phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành tại các chung cư trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 476/QĐ-SXD-TTCB ngày 26/4/2017.

2. Công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước

2.1. Xử lý các trường hợp được bố trí sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước sau ngày 19/01/2007 sau khi có chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2.2. Triển khai việc xác định tiêu chí, thời điểm bố trí sử dụng khi bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước sau khi Bộ Xây dựng có hướng dẫn.

2.3. Tham mưu quy định diện tích ở bình quân / người để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

3.1. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến 29 căn biệt thự, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép bán nhà theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

3.2. Tổ chức kiểm tra công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả kiểm tra.

4. Công tác quản lý nhà ở xã hội

4.1. Tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước thuộc dự án 35 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

4.2. Rà soát đối với khách hàng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không phải bằng vốn ngân sách.

5. Công tác quản lý nhà ở công vụ

5.1. Phối hợp Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra định kỳ về tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý.

5.2. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ thay thế Quyết định số 16/2007/Qđ-UBND ngày 05/02/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

QT

Số lượng lượt xem: 5542
Tin mới hơn
Tin đã đưa