title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Vật liệu xây dựng
Thứ tư, 05/08/2015, 06:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Vật liệu xây dựng có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ

 1. Công tác thẩm định:

 a) Tổ chức lập, thẩm định để Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu.

 b) Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng.

 2. Công tác quản lý và tổ chức thực hiện:

 a) Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt;

 b) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

 c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng.

 3. Công tác hướng dẫn:

 a) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng.

 b) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng.

 c) Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố;

 d) Tổ chức họp giao ban định kỳ 6 tháng, năm với Ủy ban nhân dân quận, huyện về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

 4. Công tác kiểm tra:

 a) Kiểm tra tình hình quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn quận, huyện.

 b) Kiểm tra hoạt động của tổ chức chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 c) Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật việu xây dựng được sản xuất, lưu thông trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

 d) Kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

 e) Phối hợp với Phòng Quản lý Chất lượng công trình kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật việu xây dựng được đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

 5. Công tác thực hiện các thủ tục hành chính:

 a) Thỏa thuận để cấp phép khai thác mỏ để sản xuất đá, phụ gia và vật liệu xây dựng.

 b) Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

 c) Xác nhận lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng – cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.

 6. Báo cáo diễn biến giá vật liệu xây dựng:

 Căn cứ Bảng công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng ban hành, thực hiện việc báo cáo UBND thành phố diễn biến giá vật liệu xây dựng định kỳ 6 tháng, năm.

 7. Công tác tổng hợp:

 a) Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

 b) Theo dõi, tổng hợp tình hình kinh doanh vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

 c) Theo dõi, tổng hợp tình hình chứng nhận hợp quy, việc thực hiện quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được công bố hợp quy trên địa bàn thành phố.

 d) Lập báo cáo định kỳ và đột xuất để Giám đốc Sở trình Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố.

QT

Số lượng lượt xem: 5670
Tin mới hơn
Tin đã đưa