CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hàng nghề lĩnh vục mội trường
Thứ tư, 24/07/2019, 04:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hàng nghề lĩnh vục mội trường
Người gửi: Phan Hải Thắng Email: phanhaithang19082012@gmail.com
Địa chỉ: 90 nguyên sơn - Phú Thọ Hòa - Tân Phú TP. HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính chào quý vị Tôi xin hỏi. Tôi làm việc trong lĩnh vực mội trường như thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, nước cấp thi công lặp dặt thiết bị công nghệ môi trường. tôi muốn làm chửng chỉ hành nghệ cho lĩnh vực mình đang làm vậy giờ tôi phai cẩn những thu tục gi ạ . Nhờ sở tư vấn giúp ạ kính chúc sức khẻo và thành đạt
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Phan Hải Thắng, Về câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Về thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề: đề nghị Ông (Bà) tham khảo Điều 14 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Theo Điểm b Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD, quy định: “Giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” và “lắp đặt thiết bị công nghệ”: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành như điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt, cấp - thoát nước, Điều hòa không khí, mạng thông tin - liên lạc, phòng chống cháy - nổ công trình xây dựng và các chuyên ngành phù hợp khác, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm tham gia giám sát các công việc thuộc các chuyên ngành này thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề với nội dung giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” hoặc “lắp đặt thiết bị công nghệ” hoặc cả hai nội dung này.”
Số lượng lượt xem: 229