CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề
Thứ ba, 23/07/2019, 09:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Minh Hải Email: haivanpro@gmail.com.vn
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Công ty tôi muốn làm thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư trưởng công trình cho nhân viên đủ điều kiện. Không biết có phải học thêm khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ sư trưởng công trình nữa không, học ở đâu, chứng chỉ do ai cấp?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Minh Hải. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của ông như sau : Hiện nay, một số cơ sở đào tạo có tổ chức thêm chương trình học để cấp chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trình. Loại hình đào tạo này chưa có quy định, và về nguyên tắc chưa cần phải có chứng chỉ hành nghề. Đối với các việc thi công khó, kỹ thuật cao, yêu cầu về năng lực chỉ huy trường công trình, xin đọc Thông tư số 27/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 166