CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề
Thứ ba, 23/07/2019, 09:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Nguyễn Văn Nhân Email: thanhvan_619@yahoo.com.vn
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi công tác tại BQL công trình XDCB Trà Vinh từ năm 2001 đến nay.Tôi làm cộng tác viên nhiều năm với các đơn vị tư vấn trong tỉnh. Hiện tôi đang nộp hồ sơ xin cấp CC thiết kế công trình thủy lợi,khi xem xét hồ sơ nhân viên tiếp nhận yêu cầu tôi bổ sung các biên bản nghiệm thu thiết kế của CĐT với đơn vị tư vấn theo các công trình đã kê. Xin hỏi nhân viên yêu cầu như thế đúng không
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Nguyễn Văn Nhân. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Mục 1, Chương II, Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, quy định cụ thể điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư, như sau: "Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp; Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình". Như vậy, trong lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng, lĩnh vực khảo sát, thiết kế không yêu cầu công trình kê khai kinh nghiệm phải được nghiệm thu bàn giao như quy định trong việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
Số lượng lượt xem: 165