CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề
Thứ ba, 23/07/2019, 09:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Duy Hiếu Email: hvietngo@gmail.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Em đang là sinh viên năm 3, ngành xây dựng. Em chưa ra trường thì có thể học lớp kỹ sư định giá được không? Học xong e có thể bảo lưu để đến khi có bằng TNĐH thì xin cấp chứng chỉ được không, thời gian bảo lưu trong bao lưu? Xin cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Duy Hiếu. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của ông như sau : Việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá được Sở Xây dựng TP.HCM cấp cho các cá nhân thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí theo quy định tại Điều 18, Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; đang làm việc tại các tổ chức tư vấn quản lý chi phí có chức năng hành nghề thực hiện những công việc liên quan đến quản lý chi phí và đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định; khi các cá nhân này đảm bảo đầy đủ các điều kiện tại Điều 20 của Nghị định nói trên, và có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Đối với trường hợp các sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa nắm vững các hoạt động nghề nghiệp định giá xây dựng, không nên theo học các khoá bồi dưỡng dành cho kỹ sư đã có thâm niên nghề nghiệp. Chương trình đào tạo theo thời gian sẽ có thay đổi, các kiến thức được trang bị quá lâu sẽ bị lạc hậu.
Số lượng lượt xem: 171