CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề
Thứ ba, 23/07/2019, 10:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Phan Hữu Phúc Email: phuchuu156@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: thưa ông thực trạng hiện này về việc đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề trong nganh xây dựng và BĐS?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Phan Hữu Phúc. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của ông như sau : Về đào tạo: chỉ những cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng cho phép, danh sách có trên website của Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn). Trước khi đào tạo mỗi khóa, cơ sở phải thông báo trước cho Sở Xây dựng địa phương và phải tổ chức đúng nội dung, đảm bảo đủ giờ và đúng người dạy đã đăng ký. Thực tế hiện nay nhiều cơ sở đào tạo đã không tuân thủ các nội dung nêu trên và thường tổ chức xong khóa học mới báo cáo. Ở mỗi khóa, việc tổ chức cũng lơi lỏng, không điểm danh, kiểm tra hình thức và đậu 100%. Việc xử lý vẫn còn rất hạn chế. Đã có cơ sở đào tạo "hổ lốn", cho mọi người đăng ký các loại chứng chỉ bồi dưỡng khác nhau, dồn vào một lớp, dạy qua loa, rút ngắn thời gian rồi cấp chứng chỉ bồi dưỡng. Rất tiếc, khi Sở Xây dựng cần cung cấp thông tin chi tiết thì chưa được sự hưởng ứng tích cực từ phía người cung cấp tiếp theo. Đối với Sở Xây dựng, quy trình hiện nay cấp chứng chỉ hành nghề là đơn giản, người khai tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo (chỉ kiểm tra xác suất). Đã phát hiện một số trường hợp sử dụng bằng giả, khai gian (lấy file của bạn bè đã khai để khai lại; thông tin về công trình đã tham gia không chính xác...). Những tiêu cực từ phía bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề (nếu có), đề nghị các đồng nghiệp thông báo cho lãnh đạo Sở Xây dựng rõ.
Số lượng lượt xem: 170