CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề
Thứ tư, 24/07/2019, 02:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Nguyen Thanh Hoang Email: tansamnguyen@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi công tác ở Ban QLDA đã 5 năm, đã học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát. vậy tôi có xin cấp chúng chỉ hành nghề giám sát được không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Thanh Hoàng. Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề đề nghị bạn tham khảo tại Điều 1, Chương 1 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Số lượng lượt xem: 166