CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề
Thứ tư, 24/07/2019, 02:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Nguyễn Quốc Nam Email: quochoan85@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi đang làm việc tại Ban QLDA. Tôi đã tham gia thẩm tra,thẩm định thiết kế của các công trình lưới điện từ năm 2002 tới nay. Như vậy tôi có đủ kinh nghiệm để xin chứng chỉ hành nghề kỹ sư, thiết kế và giám sát không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Quốc Nam. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Về việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư, thiết kế và giám sát hoạt động xây dựng. Đề nghị ông tham khảo tại Thông báo số 6321/TB-XD-QLNLHNXD ngày 6/8/2009 của Sở Xây dựng TP.HCM về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. ông có thể download văn bản này từ địa chỉ http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/?.contrac=2&ma_id=779 Ngoài ra, ông có thể tìm thêm thông tin về lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề trong xây dựng tại trang web của Sở Xây dựng TP.HCM http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/
Số lượng lượt xem: 220