CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề
Thứ tư, 24/07/2019, 02:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Vinh Huynh Email: Vinhphuong56@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: chào các chuyên gia. cho e hoi la chứng chỉ chủ trì trong khảo sát đia chất và chứng chỉ hành nghề khảo sát có giống nhau không, điều kiện để được cấp các chứng chỉ đó. hiện tại e đã làm được ba năm về công tác khảo sát rồi, như vậy có làm được chứng chỉ chủ trì không? Xin cảm ơn chương trình
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Vinh Huynh. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Hiện nay, theo quy định, Sở Xây dựng TP.HCM chỉ xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư khảo sát công trình xây dựng, không có quy định việc xét cấp chứng chỉ chủ trì trong khảo sát địa chất. Để được xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư khảo sát công trình xây dựng, đề nghị bạn tham khảo các điều kiện tại Khoản 3, Điều 6, Mục I, Chương II, Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Số lượng lượt xem: 158