CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chứng chỉ hành nghề
Thứ ba, 23/07/2019, 08:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Ngô Quốc Việt Email: quocvietconsvn@gmail.com
Địa chỉ: 175 Đường số 8 - Phường 4 - Quận 8 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gởi : Sở Xây Dựng TP. HCM Tôi có câu hỏi muốn hỏi như sau: Tôi Tốt Nghiệp Chuyên Nghành Cao Đẳng Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Vậy tôi có được Cấp Chứng chỉ : Kỹ Sư Định Giá hạng 02 hay không? Và Chứng chỉ Hành nghề giám sát hay không? Công trình cấp IV được quy định như thế nào vậy Tôi Xin chân thành cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Ngô Quốc Việt, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Điểm b, khoản 1, Điều 20 – Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 tháng 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quy định cá nhân “có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí”. Chuyên ngành của bạn là “cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp”, phù hợp với quy định nêu trên. Đề nghị bạn liên hệ với Sở Xây dựng (Bộ phận nhận trả kết quả hồ sơ) để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng theo quy định. Riêng về chứng chỉ Giám sát thi công xây dựng công trình, bạn không nêu rõ lĩnh vực hành nghề cần đăng ký, nên Sở không có hướng dẫn cụ thể cho bạn được. Tuy nhiên, bạn cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại Điều 4, khoản 4 Điều 6, khoản 3 Điều 11 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Số lượng lượt xem: 266