CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước
Thứ ba, 23/07/2019, 13:38 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước
Người gửi: Nguyễn Trà My Email: sunny171184@yahoo.com
Địa chỉ: Thủ Đức Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi học chuyên ngành cấp thoát nước. Tôi xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cấp thoát nước loại hình dân dụng và công nghiệp . Khi tôi nhận chứng chỉ thì trên chứng chỉ hành nghề có viết là "Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình cấp thoát nước theo tuyến". Vậy cho hỏi với chứng chỉ này tôi có thể giám sát công trình cấp thoát nước công trình dân dụng nghiệp được không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Trà My, Qua câu hỏi trên, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo khoản 4, Điều 36 – Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, bạn đã được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng lĩnh vực Giám sát công trình cấp thoát nước theo tuyến. Do đó, bạn chỉ thực hiện đúng lĩnh vực mà được cấp chứng chỉ; đồng nghĩa với bạn chỉ thực hiện công việc giám sát các công trình cấp thoát nước theo tuyến.
Số lượng lượt xem: 1925