CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC
Thứ hai, 22/07/2019, 15:57 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC
Người gửi: NGUYỄN THỊ THANH TRÀ Email: thanhtra64@gmail.com
Địa chỉ: QUẬN 10 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 24/01/2018
Nội dung: Xin kính chào sở xây dưng. Tôi học chuyên ngành kỹ sư môi trường, ra làm cấp thoát nước được hơn 6 năm, nhưng xin chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước lại không được. Vậy xin cho tôi hỏi, để làm được chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước thì tôi phải làm như thế nào? Có thể học lớp đào tạo ngắn hạn về cấp thoát nước có được không? Nếu có thì có thể học ở đâu. Xin nhờ sở tư vấn giúp. Xin cảm ơn rất nhiều.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bà Nguyễn Thị Thanh Trà, Qua câu hỏi của bà, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 42 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, phải có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau: - Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên; - Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên; - Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp
Số lượng lượt xem: 270