CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài
Thứ tư, 24/07/2019, 09:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài
Người gửi: Nguyễn Hữu Chí Email: huuchi@Kumhoenc.com
Địa chỉ: 174/1 Trần Bình trọng Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Theo Thông tư 12/2009/TT-BXD 2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu còn giá trị sử dụng thì được công nhận để hành nghề. Khi hành nghề tại Việt Nam, các cá nhân này phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương nơi cá nhân đó hành nghề biết để quản lý. Do công ty của tôi có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng của kỹ sư Hàn Quốc. Theo thông tư thì công ty phải dịch chứng chỉ đó có công chứng rồi gửi cho Sở xây dựng là hoàn thành đầy đủ thủ tục rồi phải không? Nếu không xin vui lòng hướng dẫn các bước để có thể sử dụng chứng chỉ hành nghề của nước ngoài cấp?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Hữu Chí, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Chứng chỉ hành nghề được cấp cho các cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện, được quy định tại Điều 20 –Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, không xét cấp cho tổ chức. Tuy nhiên, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc hoạt động xây dựng cho người nước ngoài được quy định tại khoản 1,2 Điều 1 và Điều 6 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Do đó, trong trường hợp “cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu còn giá trị sử dụng thì được công nhận để hành nghề. Khi hành nghề tại Việt Nam, các cá nhân này phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương nơi cá nhân đó hành nghề biết để quản lý”, theo quy định tại khoản 2, Điều 1 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD.
Số lượng lượt xem: 206