CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 14:21 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
Người gửi: Nguyễn Phước Thịnh Email: thinhgtvttphcm@gmail.com
Địa chỉ: 212/1/15 Thoại Ngọc Hầu Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi có bằng kỹ sư kinh tế xây dựng, tốt nghiệp đại học Trường Đại học giao thông vận tải TP. HCM, tốt nghiệp tháng 03 năm 2010 đến nay đã đủ 03 năm kinh nghiệm, vậy tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng hoặc giao thông hay không. Tôi thấy theo quyết định số 870/QĐ-SXD-QLCLXD ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Sở Xây dựng TP. HCM thì có cho phép ngành kinh tế xây dựng được phép cấp chứng chỉ hành nghề giám sát có phải hay không.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Phước Thịnh, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Tại Quyết định số 870/QĐ-SXD-QLCLXD ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Sở Xây dựng TP.HCM, Bạn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng có thể xem xét cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát, lĩnh vực Xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp nếu có các nội dung môn học phù hợp với chuyên ngành Dân dụng và công nghiệp. Sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, bộ phận chuyên môn lĩnh vực chứng chỉ hành nghề (Sở Xây dựng) sẽ tổng hợp trình “Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ” theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 12/2009/TT-BXD để xem xét tính hợp lệ về lĩnh vực đăng ký của bạn trước khi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định.
Số lượng lượt xem: 272