CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề thiết kế
Thứ ba, 23/07/2019, 09:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề thiết kế
Người gửi: Trần Công Quận Email: qs.vanthanh@gmail.com
Địa chỉ: BINH TAN TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Hiện nay tôi đang làm trong công ty thiết kế nay toi muôn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế thì cần những gì? Tôi tốt nghiệp 8-2008 có đủ điều kiện làm chứng chỉ ?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Trần Công Quận. Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đã quy định cụ thể điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. Trong đó, có điều kiện: "Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp; Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình". Ông tốt nghiệp đại học tháng 8/2008, tính đến nay chưa đủ 05 năm kinh nghiệm, kể từ ngày tốt nghiệp đại học, nên chưa đủ điều kiện để được xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng theo quy định.
Số lượng lượt xem: 244