CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình
Thứ tư, 24/07/2019, 02:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình
Người gửi: Lê Ngọc Hồ Email: ho.lengoc@yahoo.com.vn
Địa chỉ: B0904 Khu căn hộ New Saigon Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi học trường Đại học Thủy Sản Nha Trang, đã làm trong ngành xây dựng hơn 20 năm, trong đó hơn 10 năm trong công ty tư vấn thiết kế cơ điện công trình. Nay tôi muốn xin chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình thì nộp làm hồ sơ như thế nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Lê Ngọc Hồ, Qua câu hỏi của bạn Sở Xây dựng trả lời như sau: Đối với chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng, cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 6, khoản 2 Điều 11 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Bạn cần căn cứ chuyên ngành chuyên môn được đào tạo để nộp hồ sơ phù hợp với lĩnh vực đăng ký cấp chứng chỉ Kỹ sư hoạt động xây dựng./.
Số lượng lượt xem: 760